ASP Center prisat för riskbedömningsmodell

bodenASP Center är ett behandlingshem i Boden som vunnit en tävling förs sin arbetsmodell för riskbedömningar som rönt både nationell och internationell uppmärksamhet. Modellen är framtagen av Helena Roswall och Magnus Andersson efter en modell som de lärt sig via en utbildning hos Prevent.

Modellen används i praktiken bland annat som en checklista där man på ASP Center bedömer olika risker och skriver ned dem. Uppföljning sker varje vecka och arbetet med modellen drivs fram gemensamt mellan personal, arbetsgivare och gäster på behandlingshemmet. Behandlingsprogrammet är också utformat så att man kan utforma handlingsplaner både på kort och lång sikt.

En viktig punkt för ASP Center var att arbetsmodellen inte skulle leda till längre och mer omständiga möten vilket heller inte visat sig bli fallet. Helena Roswall beskriver att personalmötena idag tar lika lång (eller kort) tid som de tog innan, man att man får mer uträttat.

Arbetsmodellen har tillfällit inneburit att tillbudsrapporterna har ökat men det är ett väntat resultat enligt ASP Center, när personalen blir mer noggrann med att rapportera tillbud.

ASP Center har idag 55 anställda och bedriver vård för personer med damp, asperger, adhd etc. ASP Center köptes tidigare i år av Carema Care.

5 Jul 2011