Bilglaset och säkerheten

bilglas i göteborg

Det finns flera olika benämningar på bilglas. Några av dem är vindrutor, bilrutor eller förstås bilglas. Rutor i moderna bilar är gjorda av s.k. laminerat glas, vilket består av två separata rutor, nämligen en inre och en yttre. Dessa hålls samman av en plastfilm. Glaset innehåller dessutom en rad olika funktioner. Här kan det exempelvis finnas antenner, larm, displayer och regnsensorer. Vidare kan glasen innehålla värmetrådar för att motverka isbildning, samt solskydd. Detta ställer krav på den som utför arbetet med glaset att veta hur allt ska sitta ihop och fungera. Förutom laminerat glas förekommer många varianter av avancerat glas idag. Exempelvis finns s.k. akustikglas som effektivt minskar de lågfrekventa ljuden från motorn. Det finns också reflexfria glas, som minskar reflexer från bilens instrumentbräda. Mörktonade rutor skapar ett skönare klimat i bilen samtidigt som insynen begränsas. Det eluppvärmda glaset avlägsnar frost och imma på vindrutan, medan värmeavvisande glas reflekterar bort solvärmen samtidigt som den skyddar bilföraren och passagerare från skadlig UV-strålning. En nyare produkt på marknaden är elektrocromicglas, vilken möjliggör för passagerarna att justera och kontrollera mängden värme och ljus efter väderlek.

Skada bilrutan

Bilrutan kan skadas genom att den utsätts för stenskott och liknande. Detta gäller oftast vindrutan på bilen, som är en bärande del av karossen. Glasen är mycket starka och ska klara att hålla emot en airbag vid en kollision. I vissa fall blir skadan bara en liten "pärla" i rutan men ibland uppstår en spricka i vindrutan. En sprucken och skadad ruta ska bytas direkt, då den utgör en trafikfara. Dock är det inte bara synligt spruckna och skadade rutor som ska bytas, utan även slitna rutor utgör en stor trafikfara. Detta eftersom den slitna rutan försämrar bilförarens sikt avsevärt och därmed ger en kraftigt förkortad bromssträcka. Dessutom innebär den försämrade sikten att körbeteendet blir ryckigt, vilket naturligtvis är påfrestande både för förare och medpassagerare och samtidigt ökar slitaget av bilens komponenter. Särskilt på våren blir det tydligt hur sliten vindrutan är, då den lågt stående solen bländar föraren.

Stenskott är vanliga och går i de allra flesta fall att laga. En förutsättning för att kunna laga stenskottet är dock att det inte hunnit bli för gammalt och att det inte sitter direkt i synfältet för föraren. Att laga stenskottet gör stor skillnad, eftersom skadan blir väsentligt mindre. Det finns många företag som lagar stenskott och bilrutor i övrigt. Den som exempelvis letar efter företag som är specialiserade på bilglas i Göteborg hittar många sådana.

27 Apr 2015