Bromsskivor

SkivbromsBromsskivorna har en direkt inverkan på din bils bromsförmåga och därmed bilens säkerhet. Eftersom det är en slitagedel som slits vid varje inbromsning är det viktigt att vara uppmärksam på om bromsverkan förändras. Då kan det vara dags att byta ut bromsskivorna.

Bromsskivorna sitter monterade på hjulens nav och snurrar i samma fart som resten av hjulet snurrar. Skivan sitter monterad så att den omsluts av ett bromsok innehållande bromsbelägg. När du bromsar pressas bromsbeläggen mot bromsskivan och stannar upp dess, och därmed hjulets rotation. Förr användes bromstrummor istället för dagens bromssystem med skivor. Principen var densamma, att belägg pressades mot en roterande del som var fastmonterad på hjulet, men då hela systemet var monterat, som namnet avslöjar, inuti en trumma på hjulaxeln var det svårt att leda undan värmeutvecklingen som bildades av friktionen. Detta gjorde att vid höga hastigheter eller längre bromssträckor avtog bromsförmågan. Därför är idag nya bilar utrustade med skivbromsar på det främre hjulparet (då det är där den effektivaste bromsverkan uppnås) istället eftersom skivorna lättare leder bort värmen och blir på så sätt effektivare även vid höghastighetsinbromsningar.

När man byter bromsskivor på sin bil ska alltid även bromsbeläggen bytas. Genom att göra detta motverkar man skev bromsverkan, som leder till att bilen drar åt antingen höger eller vänster vid en inbromsning. Byter du bromsskivor själv, tänk på att aldrig arbeta under bilen med endast en domkraft. Använd istället pallbockar som du placerar bilen på så att den står stadigt!

Det finns olika typer av bromsskivor som du kan byta till när de gamla börjar bli slitna. Val av bromsskiva är baserad på vilken typ av bil du kör, hur mycket den väger och vilken körstil du har. En solid bromsskiva är en enkel, slät bromsskiva som ofta monteras på det bakre hjulparet där bromsverkan inte är lite hög. Nackdelen är att de blir varmare än ventilerade bromsskivor eftersom de leder bort värme sämre, vilket kan minska bromsverkan. Ventilerade bromsskivor har dubbla skivor med kanaler för luft emellan dem. Fördelen med dessa är att värmen som uppstår vid en inbromsning effektivare leds bort och en bättre bromsverkan kvarstår vid höga påfrestningar. Att använda sig av borrade eller slitsade bromsskivor är ytterligare ett sätt att leda bort värmen från en inbromsning. Dessa bromsskivor används dock mest inom racing där mycket hård körning är vanligt. Ytterligare bromsskivor som är vanliga inom racing är keramiska bromsskivor. Dessa ökar friktionen mellan belägg och skiva och leder därmed till högre bromsverkan. Dock fungerar de bäst när de är uppvärmda samt är ofta väldigt dyra.

12 Sep 2014