Få hjälp av en psykoterapeut

psykoterapeut

Det finns många händelser i livet som kan få en människa att bli nedstämd eller att må dåligt, exempelvis efter att man förlorat någon närstående som man hade en nära relation till eller för att man råkat ut för något som påverkat ens livssituation. Olika händelser kan leda till att man mår psykiskt dåligt, får ångest eller blir deprimerad, vilket i sin tur kan innebära att man får det lite svårare att klara av den vanliga vardagen. Vanliga tecken på att man mår dåligt kan vara att man oroar sig för det mesta, att man har svårt att sova, att man isolerar sig från andra eller att man har svårt att koncentrera sig och därmed inte klarar av att utföra sitt arbete eller de vardagliga sysslorna i hemmet på ett bra sätt.

De allra flesta vuxna män och kvinnor får någon gång i livet problem med sin psykiska hälsa och ungefär 25 procent får så pass allvarliga problem så att de behöver professionell hjälp för att kunna bearbeta sina problem. Det finns hjälp att få, så att man kan komma tillbaka till ett normalt liv igen och en fungerande vardag. Genom att besöka en psykoterapeut och få möjligheten att delta i någon form av psykoterapi kan man lättare komma underfund med vad det är som tynger en och få stöd för att kunna bearbeta detta så man kan lära sig att hantera sina psykiska besvär.

Behandling hos en psykoterapeut

Om man vänder sig till en psykoterapeut kan man behandlas med hjälp av psykoterapi, enskilt, i grupp eller tillsammans med familjemedlemmar. Läs mer hos Human Navigation eller ta kontakt direkt med dem. Psykoterapi går ut på att finna orsaken till varför man mår psykiskt dåligt och sedan finna lösningar som leder till att man mår bättre. Det kan till exempel handla om att man får lära sig mer om sig själv och vilka möjligheter och begränsningar som man har. Man får hjälp att förstå de problem som ligger till grund för att man mår dåligt, och även lära sig hur man ska hantera detta så att man mår bättre. Det kan innebära att man får lära sig olika sätt att hantera de hinder man har, för att må bättre eller att man får hjälp med att förändra sitt beteende så att man lättare kan hantera vardagen.

En psykoterapeut har fullständig tystnadsplikt, vilket innebär att man kan berätta öppet om sina problem och orsaker till att man mår dåligt utan att man behöver oroa sig för att detta ska komma till andras kännedom. Detta är också en förutsättning för att kunna komma tillrätta med de problem och hinder som man upplever och som är skälet till att man mår dåligt.

15 Jun 2015