Högre lärarlöner

Läraryrket har de senaste decennierna varit bland de vars status minskat mest. Lägre status har lett till att färre söker till lärarutbildningen, konkurrensen om platserna blir mindre och kvalitén lägre. Det bildas en negativ spiral. Högre lärarlöner har nu blivit ett ramaskri inom kåren som hävdar att det är det enda sättet för yrket att återta sin forna status. Och visst har de rätt. Om man jämför yrkesgrupper och löner ser man ett tydligt att samband att yrken med hög lön generellt har högre status. Därmed inte sagt att yrken med högre lön är bättre än andra, men en höjd lön för ett yrke blir ett starkt incitament för högre kvalité i branschen. Högre lön leder till att fler söker till utbildningen, vilket leder till att konkurrensen blir hårdare, utbildningarna får större anslag och kan göras bättre och utfallet blir en mer kompetent lärarkår och högre status för yrket. Den negativa spiralen byts ut mot en positiv.

Idag anger ca fyra av tio lärare att du överväger att lämna yrket. Huvudskälet är för låg lön. Om man jämför en civilingenjör och en lärare med motsvarande utbildning får läraren i snitt ca 10 000 kr mindre i månaden. Att lika långa utbildningar resulterar i så vilt skilda löner anses var en av de största orsakerna till att så få söker till lärarprogrammet. Bara 5 av 1000 elever skulle idag rekommendera läraryrket till sina barn (källa: Lärarförbundets undersökning - Föräldrars syn på sitt barns yrkesval). Slutsatsen är att utbildningen och kraven som ställs på läraren idag inte alls motsvaras i lönekuvertet.

För visst sätts det höga krav på lärarna. I den schemalagda tiden finns knappt tid för rättning av prov och läxor. Knapphändig är även tiden till planera inför lektioner och övningar. Dessutom ska lärarna enligt kursplanen anpassas undervisningen individuellt efter varje elevs behov. Ett krav som är ganska svårt att uppfylla med 30 elever i en klass. Långa semestrar i form av sport-, påsk- och sommarlov hävdar en del, men i verkligheten döljer sig ett stort antal obetalda arbetstimmar.

Samtidigt som läraryrket utarmas blir det allt vanliga att familjer skaffar privatlärare från privata företag. Huvudskälet som anges är att barnen inte får tillräckligt med hjälp i skolan. En privatlärare kan ge eleven den tid och stöd som ordinarie lärare idag inte ges möjlighet. Slutsatsen är att antingen får kraven på lärarna sänkas eller så måste lönerna höjas, vilket i själva verket bara innebär ett alternativ.

3 Feb 2012