Högskoleprovet – vad måste man skriva?

Många kommer in på önskad utbildning just på grund av att de skriver högskoleprovet. Hur bra måste man skriva på högskoleprovet för att komma in på den utbildningen man önskar gå?

Det beror självklart på antal platser och vilken skola man söker, därför är det omöjligt att säga exakt resultat på högskoleprovet för att komma in på önskad utbildning, men tidigare års statistik kan ge en bra fingervisning om ungefär hur man bör ligga till för att komma in. I denna artikel har jag kollat på statistiken för ett par program på olika universitet och högskolor i Sverige. Statistiken avser höstterminen 2010.

Arkitekturutbildningen på Chalmers tekniska högskola är en av de tuffaste att komma in på, där krävs 1.9 på högskoleprovet. Som jämförelse krävs 1.5 för att utbilda sig som civilingenjör inom området informationsteknik. Om biologi är ens kall och man bor i Göteborg räcker det med 0.9 på högskoleprovet, men om man däremot vill utbilda sig till dietist på samma skola krävs ett resultat på 1.5 för att komma in, samma som för Europaprogrammet med inriktning på statsvetenskap och juristprogrammet.

Att bli läkare har alltid ställt höga krav på de sökande. Vill man plugga till läkare på Karolinska institutet, Uppsala universitet eller Lunds universitet gäller ett minimiresultat på högskoleprovet om 1.9 (tandläkarprogrammet på samma skola dock bara 1.8), vid Linköpings universitet och Umeå universitet behöver man ”bara” skriva 1.8 på högskoleprovet för att komma in.

Handelshögskolan i Stockholm är en annan prestigefylld skola som ställer höga krav på sina studenter. För att komma in på ekonomiprogrammet inom Business and Management krävdes 1.9 på högskoleprovet.

I denna artikel har jag bara kollat på ett litet fåtal utbildningar och vad som krävs på högskoleprovet för att komma in. En komplett lista finns på Verket för högskoleservice hemsida och går att ladda ner i PDF-format!

23 Jun 2011