Ny framtidstro med tarot

tarotkortDet är aldrig helt hopplöst

När man genomgår personliga kriser och svåra förluster så är det svårt att se ljus och hopp inför framtiden. Det är lätt hänt att mörkret tar över och att det känns som att livet saknar mening. Men mörker existerar endast där ljuset inte tränger in, så för att bekämpa det måste man slå hål på hinnan som stänger ute ljuset. Med tarot får man hjälp att finna styrkan som återigen kan föra en på vägen mot lycka och tillfredsställelse.

Tarot gör att du lär känna dig själv, dina drömmar, önskningar och mål. Dessutom öppnar tarot upp ditt sinne så att du klarare ser hur du ska gå tillväga för att röra dig mot det ljusa och klara i livet - och bort från det svarta och hopplösa. Svåra problem löser man inte på en natt och vissa tvingas bära på obotlig sorg hela livet, men det finns utrymme för lycka också. Tarot kan hjälpa dig att finna balansen.

Kortleken

En klassisk tarotlek innehåller 78 olika kort och dessa är indelade i två grupper som kallas Stora och Lilla Arkanan. Stora Arkanan - Stora hemligheten - har 22 kort och Lilla Arkanan har resterande 56. Det finns också fyra olika sviter i en tarotkortlek och varje kort tillhör en specfik svit.

Sviterna i en tarotlek är följande:

  • Bägare
  • Mynt
  • Svärd
  • Stavar

Stora Arkanan handlar om människans medvetandenivå och alla de 22 korten symboliserar ett specifikt mänskligt tillstånd. I Stora Arkanan finns mänskliga Arketyper representerade, som t ex Eremiten och Prästinnan.

Lilla Arkanan handlar om människans samspel med världen runt omkring - vardagen. Hör möter man symboler, färger, siffror, astrologiska figurer, djur och de fyra elementen.

Tarot hjälper dig att själv välja väg

Andra människor har ofta alldeles för stort inflytande över oss som människor - våra val, principer och åsikter. För att stärka sin självkänsla och lägga större ansvar för sin egen lycka på sig själv kan tarot vara en ofattbar tillgång. Med tarot får vi kontakt med oss själva och lär oss bryta dåliga mönster och sudda ut destruktiva reaktioner. Ju bättre man lär känna sig själv, sina styrkor och svagheter, desto större makt får man över sitt eget liv. Man får också större förmåga att se sambanden i världen och meningen med saker som sker.

På tarot.nu får du mer information om tarot och möjlighet att kontakta någon av många duktiga spådamer.

17 Jan 2014