Rekpol PVC Fönster

pvc-fonsterPVC fönster och dess fördelar

1 . PVC fönster är nummer ur energieffektivt perspektiv. Ramen för ett fönster spelar en avgörande roll för att främja energi och kostnadseffektiv värmeisolering. Fönsterprofiler av PVC får toppbetyg jämfört med profiler gjorda av aluminium eller trä. De har bättre isoleringsvärden och har möjlighet att minska energi och uppvärmningskostnader. Det finns en särskilt stor besparingspotential vad gäller energi vid användning av PVC fönster och den numer vanligt förekommande treglasprofilen.

2 . PVC fönster har en mycket god kostnadseffektivitet. PVC- fönster finns tydliga kostnadsfördelar, både vid köp och under hela livscykeln . Träramar är ca 20-30 % dyrare än PVC-profiler och priset för aluminiumfönster ligger i jämförelse på 30 % utöver träramarnas kostnader. Aluminiumfönster representerar det dyraste alternativet på marknaden. Baserat på den höga energibesparingspotentialen och det minimala underhållet av PVC-fönstrens livslängd på mer än 50 år, så sparar man också kostnaderna på lång sikt. (PVC fönster är precis som plastfönster helt underhållsfria.)

3 . PVC fönster är lätta att ta hand om. PVC fönster är extremt lättskötta och kräver minimalt underhåll, de är så kallade underhållsfria fönster. Träfönster har större behov av underhåll och kan i vissa mer utsatta lägen och klimat behöva laseras, oljas eller klarlackas nästan vartannat år. Förutom detta ska träfönster helst bli rengjorda med jämna mellanrum och kanske behöver målas vart femte år. PVC fönster är extremt tåliga mot väder och UV-ljus. Allt du behöver för att rengöra fönsterkarmen är lite diskmedel.

4 . PVC-fönster är anmärkningsvärt tåliga. Till skillnad från fönster av trä har plastfönster en särskilt lång livslängd. Högkvalitativa PVC fönster behåller sin höga funktionalitet år efter år. Utifrån sin långa livstid på minst 50 år är PVC-fönster är en utmärkt investering, även för att öka fastighetsvärdet.

5 . PVC fönster är miljövänliga. PVC fönster är 100 % återvinningsbara och därmed resurssparande. 40 % av all gas och oljereserverna i världen används för uppvärmning och för att leverera energi till byggnader. Endast 4 % går åt plastproduktion, varav bara 1 % används för PVC. Förutom att fönster av PVC är återvinningsbara har de lång hållbarhet och låga nivåer av föroreningar under produktionen. Det bidrar till att skapa en bra ekobalans och samt skyddar miljön. PVC fönster varar mycket längre än träfönster och förbrukar betydligt mindre energi under tillverkningsprocessen. Ett annan plus är att dessa fönster är underhållsfria och resurser som färg och lacknafta som annars skulle användas vid renovering av dessa fönster besparas. När PVC fönster är förbrukade strimlas dessa och behandlas för att producera granulat som kan återvinnas på minst sju gånger. Detta bidrar till en bättre framtid och renare miljö.

Högkvalitativa PVC fönster hittar du på rekpol.se.

 

23 May 2014