Rekrytering av rätt personal

rekrytering

Vid en rekrytering är det förstås mycket viktigt att man får rätt person till rätt tjänst. Detta gäller både arbetsgivare och arbetssökande, eftersom detta i högsta grad är av ömsesidigt intresse. Arbetsgivaren är inte intresserad av någon som saknar motivation att arbeta och det är samtidigt viktigt att den som söker jobb hamnar på rätt ställe som fungerar för alla.

När man anlitar företag för att sköta en rekrytering underlättar det om företaget i fråga sköter hela processen, det vill säga allt från profilering och annonsering till urval och intervjuer. Det ska då helst vara ett företag som har god erfarenhet av rekrytering och som dessutom har ett brett kontaktnät att tillgå. Annonser ska exempelvis vara utformade på ett sätt som gör att tjänsten lyckas skapa intresse, vilket ska ge många ansökningar i slutändan. Det ska helt enkelt locka till att söka tjänsten.

Att sedan göra ett urval av ansökningarna som kommit in är heller inte så enkelt och kräver rätt handlag. Ibland kan vissa tjänster dra till sig hundratals eller ibland tusentals ansökningar beroende på bransch. Då är det en fördel att veta hur man ska sålla bland dessa. När det "grova" urvalet är gjort ska sedan ett visst antal av de som sökt kallas till intervju. Man kan också, om man så önskar, anordna vissa kunskapstester för att testa kandidaterna, något som är vanligt inom exempelvis IT-branschen. När intervjuer och tester är utförda kan det vara dags för en intervjuomgång till. Kanske behöver man kalla fler till intervju, beroende på om man är nöjd med den första omgången eller ej. Sedan följer referenstagning, då kandidaternas tidigare arbetsgivare etc. kontaktas. Slutligen ska man då utse en eller flera av kandidaterna som ska kontaktas för ett få ett erbjudande om någon form av anställning.

Sköta rekryteringsprocessen själv

Att som egen företagare själv sköta denna process är oftast mycket slitsamt och tar mycket tid i anspråk. Detta är ju trots allt tid man behöver för att sköta om den egna verksamheten. Skönt är då att kunna lämna bort detta uppdrag till ett företag som kan ta hand om hela processen, från ax till limpa. Arbetet med rekryteringen pågår då parallellt och med löpande kommunikation, för att företagaren ska hålla sig uppdaterad. Mot slutet av rekrytering engageras företagaren mer, eftersom det då drar ihop sig till att välja vilken eller vilka kandidater man är intresserad av. Ta därför hjälp med detta, då det lönar sig.

19 May 2015