Rothenburg

rothenburgRothenburg och romantiska vägen

Rothenburg är en stad i Bayern i Tyskland. Den är mest känd för sin ringmur och vackra medeltida bebyggelse. Rothenburg erhöll stadsprivilegier redan år 1241. På rådhustorget kan man se och lyssna på det välkända och ofta mycket uppskattade klockspelet, som utspelar sig på Ratstrinkstubes klockfasad varje hel timme kl. 11-15 och 20-22. Här spelas den historiska myten om Meristertrunk upp för åskådarna på torget.

Rothenburg litter utmed den tyska temavägen ”Romantiska vägen” (Romantische Straße) som går mellan Würzburg i norr till Füssen vid gränsen till Österrike i söder. Planerar du att åka Romantiska vägen är Rothenburg ett självklart stopp att boka in i förväg.

19 Dec 2010