Skriva ett teoriprov för körkort

Termen teoritest brukar användas i flera sammanhang. Det kanske vanligaste sammanhanget som man använder detta ord i är när man talar om teoriprov, det vill säga om provet som testar om man har tillräckliga teoretiska kunskaper för att ta körkort.

Ett annat vanligt användningsområde för ordet teoritest är när man talar om olika tjänster som låter en plugga gratis teori på nätet. Eftersom dessa tjänster oftast är uppbyggda för att likna det riktiga teoriprovet säger man teoritest – man testar ju ens teoretiska kunskaper.

I andra sammanhang kan ordet teoritest också användas för att benämna en annan typ av teoretiskt prov, men denna sida fokuserar enbart på teoritest i samband med körkort, vilket som sagt är det vanligaste användningsområdet. Läs mer om att skaffa körkortstillstånd

Att klara sitt teoriprov

Det finns många olika knep för att klara sitt teoritest. Det som är väldigt viktigt att komma ihåg är att man måste förbereda sig väldigt noga – för de flesta räcker det inte att bara plugga några dagar eller någon vecka innan. Det finns ju alltid undantag, men varför chansa?

Att lära sig körkortsteorin som behövs för att klara teoritestet är tidskrävande – det är bara att acceptera.

Plugga inför teoritestet

Det finns tre vanliga sätt att lära sig körkortsteori på. Det första är det traditionella – att plugga med hjälp av körkortsböcker detta gäller även motorcykelkörkort. Dessa böcker innehåller detaljerad information om trafikregler, bilder från olika trafiksituationer och information samt tips om hur man ska göra i olika situationer. Fördelen med denna metod är att den är gammal och beprövad, nackdelen är att många har svårt att ta till sig information genom att plugga på detta sätt och det bitvis är ganska tråkigt.

Det andra sättet är att plugga med hjälp av körkortsfrågor. Om man väljer att plugga med hjälp av körkortsfrågor får man svara på olika frågor som är väldigt lika de som kommer på det riktiga teoritestet. Frågorna är av flervalstyp och man ser direkt hur många rätt man fått och vad man svarat fel på. Den stora fördelen är att det är roligare och effektivare än att plugga med hjälp av körkortsboken, nackdelen är att man inte har något att använda som referens när man är osäker – därför är det allra bästa sättet att kombinera körkortsfrågor med körkortsböcker. På vår hemsida kan du läsa mer om övningar inför teoritest.

Det tredje sättet är att ta teorilektioner på trafikskolor. Den störa fördelen är att du får handledning av proffs som verkligen kan sin sak, och ofta ingår någon typ av teorimaterial (körkortsböcker och/eller körkortsfrågor) så att du också kan plugga hemma. Den stora nackdelen är självklart priset – att ta teorilektioner är dyrt. Dessutom passar inte denna studieform alla – det finns en hel del människor som har lättare att lära sig själva, inte på lektioner.

Hur ett körkortsprov går till

Alla teoritest skrivs hos Trafikverket, som en del av ett körkortsprov som även består av en uppkörning. Innan provet fotograferas man, legitimationskontroll genomförs och sedan får man skriva. På vår hemsida har vi publicerat en artikel där vi går igenom hur ett teoritest går till: Teoritest för körkort, så läs den om du vill ha mer detaljerad information om själva förloppet. Lycka till med att ta ditt körkort!

20 Sep 2014