Tjäna pengar till klassen - klassförsäljning

I skolan får man lära sig mycket bra. En av de saker som inte finns med i läroplanen men som ett väldigt underskattat ämne är entreprenörsskap. I huvudsak kan man sammanfatta entreprenörsskap till en sak, att lära sig att sälja. Att vara duktig på att sälja är den enskilt viktigaste orsaken som gör att att många småföretagare lyckas. Att sälja innebär inte enbart att man är en lp skiva som går igång utan att man ser vad man tjänar mest på och kan räkna på när man tjänar på frigöra resurser för försäljning för att tjäna mer pengar.

I skolan kommer ni få möjlighet att tjäna pengar till klassen till ett gemensamt mål, oftast en klassresa. Tillsammans ska ni planera och utföra försäljning till klasskassan för att gemensamt nå ett mål, en summa pengar som ni köper en klassresa för. Det gäller att inte missa denna chans att lära sig i grupp tillsammans med andra. Ofta är det väldigt enkelt att utmärka sig som god försäljare under dessa omständigheter. Orsakerna är flera men konkurrensen är inte särskilt hög och som organisatör kan man påverka resultaten flera hundra procent genom att välja rätt varor och planera klassförsäljningen på rätt sätt.

Planera klassförsäljningen För att kunna nå era försäljningsmål för klasskassan är det viktigt att så många som möjligt är med och säljer i klassen och att alla är motiverade. Att få en bra start är oerhört viktigt för motivationen, särskilt för orutinerade säljare som ni alla oftast är i en skolklass. Det hela handlar inte enbart om att knacka så mycket dörr som möjligt även om det är väldigt viktigt. Det är oerhört viktigt att få igång de som presterar sämst. Eller rättare sagt få igång deras självförtroende.

Med framgång föds arbetsglädjen och det är rena dynamiten för försäljningsresultaten.

Det här bör ni tänka på för att komma igång med klassförsäljningen på bästa sätt:

1. Läs på om försäljningsteknik vid specifikt dörrförsäljning.

2. Titta tillsammans på filmer och youtube om hur man säljer och hur man gör för att inte få sålt något.

3. Säljträna. Pröva tillsammans fram en mall för hur ni ska säga för att få sålt era varor vid tex dörrförsäljning. Hämta inspiration från det ni läst på om dörrförsäljningstekniker.

4. Tilldela respektive säljare i klassen egna distrikt där de får sälja ensamma.

5. Ha säljmöte varje vecka där ni sammanställer försäljningen och utbyter tips och lär av varandra.

Om dåliga klassförsäljare Vissa av er kommer att sälja dåligt. De viktigaste skälen till det är att man inte gör så många besök som man säger att man gjort och att man har dålig försäljningsteknik. Orsaken till detta är ofta att man fått en dålig start och därmed ett dåligt "säljsjälvförtroende".

Det är viktigt att komma ihåg att dåliga säljare kan blomma ut och bli otroligt framgångsrika om de får lite medvind. Ett väldigt värdefullt tips är att låta de sämst presterande säljarna gå brevid de bäst presterande, för att lära och få en känsla av hur man gör för att lyckas.

De ingridienser som gör dig framgångsrik i din försäljning för klasskassan är hårt arbete, dvs den mängd tid du spenderar på att sälja i kombination med din försäljningsteknik.

28 May 2012